[1]
سیمایی¬فرط., حاتمیح., رفیعیم., ابطحیم., و اسدی عراقی م., “بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399”, J Health Field, ج 9, ش 3, صص 27-37, آوریل 2022.