[1]
حکم آبادیر., صادقیح., فصیح رامندی ف., و کریمیع., “ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی”, J Health Field, ج 9, ش 2, صص 31-43, فوریه 2022.