[1]
اکبری م. ا., “شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا”, J Health Field, ج 7, ش 4, صص 16–20, می 2020.