[1]
پناهی س., کریمی ع., و پوربابکی ر., “ مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال”, J Health Field, ج 7, ش 4, صص 34–46, می 2020.