[1]
آقاولی ن., نژادعلی م., و قمی م., “بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394”, J Health Field, ج 4, ش 4, صص 1–8, می 2017.