سیمایی¬فرط.; حاتمیح.; رفیعیم.; ابطحیم.; اسدی عراقی م. بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399. فصلنامه بهداشت در عرصه, v. 9, n. 3, p. 27-37, 13 آوریل 2022.