پناهی س.; کریمی ع.; پوربابکی ر. مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 34–46, 2020. DOI: 10.22037/jhf.v7i4.25456. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/25456. Acesso em: 21 آوریل. 2024.