سعدانی م.; خواجه م.; تاج الدینی ح.; تیموری ف.; اکبری ع.; سرافراز م. فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 18–25, 2018. DOI: 10.22037/jhf.v5i4.19120. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/19120. Acesso em: 24 جولای. 2024.