آقاولی ن.; نژادعلی م.; قمی م. بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394. فصلنامه بهداشت در عرصه, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 1–8, 2017. DOI: 10.22037/jhf.v4i4.15751. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/view/15751. Acesso em: 4 دسامبر. 2023.