(1)
پناهی س.; کریمی ع.; پوربابکی ر. مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال. J Health Field 2020, 7, 34-46.