[1]
سیمایی¬فرط., حاتمیح., رفیعیم., ابطحیم. و اسدی عراقی م. 2022. بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399. فصلنامه بهداشت در عرصه. 9, 3 (آوریل 2022), 27-37. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36912.