[1]
آقاولی ن., نژادعلی م. و قمی م. 2017. بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394. فصلنامه بهداشت در عرصه. 4, 4 (می 2017), 1–8. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v4i4.15751.