کارایی فرایند ازن ‌زنی در راکتور مارپیچی با اختلاط بالا جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب صنعت الکل‌سازی