1.
وطن خواهم, فرزانهر, رحمانیانف. مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی. IJEM [اینترنت]. 21 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];8(1):e28. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/36144