1.
کلانین, رعیت دوستا, رحمانیان ف, حاتمین, فروغیانم. مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی . IJEM [اینترنت]. 3 ژوئن 2021 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];8(1):e18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34928