1.
مرتضویس, مرتضویع, دین پناهح. شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM [اینترنت]. 20 آگوست 2021 [ارجاع شده 26 سپتامبر 2022];8(1):e27. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33673