1.
بدیهیا, قهرمان زاده انیقس, جنتیع, غفارزادا, ابراهیمی بختوره, رحمانیف. تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. IJEM [اینترنت]. 3 مارس 2021 [ارجاع شده 23 جولای 2021];8(1):e8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33259