1.
اخوانر, فروغیانم, بلوردیا, وفادار مرادیا, ریحانیحر, شهابیانم, کلانین, ابراهیمیم. تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI . IJEM [اینترنت]. 31 ژانویه 2021 [ارجاع شده 7 آگوست 2022];8(1):e6. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33093