1.
ابوبکرزادها, امان اللهیع, امیرزادهص, بزمیا, صداقتز, علی نیاط, . .و . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. IJEM [اینترنت]. 27 آوریل 2020 [ارجاع شده 1 دسامبر 2020];7(1):e13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/30177