1.
آقاعلیم, امان اللهیع, ایزدین, حاجی پورم, رحیمیس, صداقتز, . .و . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. IJEM [اینترنت]. 22 آوریل 2020 [ارجاع شده 18 سپتامبر 2021];7(1):e9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/30099