وطن خواهمجید, ملکیفاطمه, حبیب زادهسید رضا, و ملک شعارمهرداد. “اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (اکتبر 2, 2021): e29. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/36276.