وطن خواهمجید, فرزانهروحیه, و رحمانیانفاطمه. “مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (سپتامبر 21, 2021): e28. دسترسی ژانویه 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/36144.