صفانیما, فرزانهروحیه, صفاییعطیه, عباسیبیتا, اخوانرضا, کلانینوید, و رحمانیانفاطمه. “بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مرور سیستماتیک”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (آگوست 11, 2021): e25. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35757.