قاسملوحامد, رحمانیانفاطمه, عباسیبیتا, زمانی مقدمحمید, راجپوتشبنم, عبیریسمانه, فروغیانمهدی, برازنده پورسعید, و اخوانحسین. “اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژوئن 24, 2021): e22. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35049.