میربهاسحر, فروزانفرمحمد مهدی, صفریسعید, هاشمیبهروز, جعفریآنیا, و کاوهعاطفه. “فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (می 29, 2021): e16. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34679.