رحمانیفرزاد, واحدنفیسه, و سیف فرشدعلی. “کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (مارس 13, 2021): e9. دسترسی ژوئن 24, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34127.