عسکری جهرمیمهسا, و رضاییرضا. “سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژانویه 31, 2021): e7. دسترسی جولای 23, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33368.