بدیهیالهام, قهرمان زاده انیقسارا, جنتیعلی, غفارزادامیر, ابراهیمی بختورهانیه, و رحمانیفرزاد. “تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (مارس 3, 2021): e8. دسترسی جولای 23, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33259.