یحیی پورزهرا, جهانیانفاطمه, حسینی نژادمحمد, اسدیتورج, منتظرسید حسین, و پاشائی گرامیمعصومه. “بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (مارس 15, 2021): e10. دسترسی ژوئن 24, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/32596.