َشهرامیعلی, حاتم آبادیحمید رضا, ماهرعلی, و زندیهفراز. “بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه ای در بیمارستان قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری”. مجله طب اورژانس ایران 7, no. 1 (سپتامبر 14, 2020): e35. دسترسی اکتبر 26, 2020. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/31096.