ابوبکرزادهامید, امان اللهیعلیرضا, امیرزادهصابر, بزمیالهام, صداقتزهرا, علی نیاطاهره, و . .و . “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”. مجله طب اورژانس ایران 7, no. 1 (آوریل 27, 2020): e13. دسترسی دسامبر 1, 2020. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/30177.