رسولیفاطمه, صفاییآرش, و عبدالهیعاطفه. “مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد”. مجله طب اورژانس ایران 6, no. 1 (1): e7. دسترسی فوریه 28, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/26470.