نعمتی هنرب., مقدمخ., و زبرجدیج. “کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, نوامبر 2020, ص e1, doi:10.22037/ijem.v8i1.32676.