[1]
وطن خواهم., فرزانهر., و رحمانیانف., “مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e28, سپتامبر 2021.