[1]
کلانین., رعیت دوستا., رحمانیان ف., حاتمین., و فروغیانم., “مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی ”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e18, ژوئن 2021.