[1]
مرتضویس., مرتضویع., و دین پناهح., “شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e27, آگوست 2021.