[1]
نعمتی هنرب., مقدمخ., و زبرجدیج., “کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e1, نوامبر 2020.