مرتضویس.; مرتضویع.; دین پناهح. شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران, v. 8, n. 1, p. e27, 20 آگوست 2021.