(1)
وطن خواهم.; فرزانهر.; رحمانیانف. مروری بر داروهای مورد استفاده در درمان درد رنال کولیک در مقالات چاپ شده به زبان فارسی؛ یک مطالعه مروری روایتی. IJEM 2021, 8, e28.