(1)
مرتضویس.; مرتضویع.; دین پناهح. شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM 2021, 8, e27.