[1]
مرتضویس., مرتضویع. و دین پناهح. 2021. شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (آگوست 2021), e27. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33673.