[1]
نعمتی هنرب., مقدمخ. و زبرجدیج. 2020. کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (نوامبر 2020), e1. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32676.