[1]
ابوبکرزادها., امان اللهیع., امیرزادهص., بزمیا., صداقتز., علی نیاط. و . .و. . 2020. تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. مجله طب اورژانس ایران. 7, 1 (آوریل 2020), e13. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30177.