درگذشت دکتر چنگیز قلیپور متخصص طب اورژانس را به جامعه پزشکی و خانواده و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.

WhatsApp_Image_2021-02-27_at_1.45_.08_PM_2.png