Eftekharian, K., Eftekharian, A., Alavi Darazam, I., Gachkar, L., Panahi, S., Davoodi, F., Babamohamadi Esfand Abadi, Z., & Fazli, M. (2022). Examining Side Effects of the Sputnik V COVID-19 Vaccine: Side effects of Sputnik V vaccine . International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine, 12(4), 38573. https://doi.org/10.32598/ijmtfm.v12i4.38573