[1]
Eftekharian, K., Eftekharian, A., Alavi Darazam, I., Gachkar, L., Panahi, S., Davoodi, F., Babamohamadi Esfand Abadi, Z. and Fazli, M. 2022. Examining Side Effects of the Sputnik V COVID-19 Vaccine: Side effects of Sputnik V vaccine . International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 12, 4 (Oct. 2022), 38573. DOI:https://doi.org/10.32598/ijmtfm.v12i4.38573.