Simultaneous Methemoglobinemia and Hemolytic Anemia Related to Trimethoprim-sulfamethoxazole and Phenazopyridine