دوره 7

این ویژه نامه بصورت پیوسته می باشد.

نامه به سردبیر


مقاله مروری


زمینه و هدف: با شروع شناسایی و گسترش بیماری کرونای جدید در اولین روزهای سال 2020، تلاش های جهانی برای ترسیم تصویری روشن از آنچه در پیش است، آغاز شد. مطالعه حاضر سعی دارد، پیش بینی های علمی انجام گرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار دهد.

روش و مواد: مطالعه با رویکرد مروری، در ابتدا، سعی در یافتن کلیه مطالعاتی داشته که با مدلسازی های ریاضی در جهت پیش بینی روند آینده بیماری در جهان، اجرا و منتشر شده‌اند. در نهایت هفت مطالعه انتخاب و نکات کلیدی آنها بخصوص در مورد پیک بیماری در آینده و میزان تاثیر مداخلات جمعیتی بزرگ بررسی شد.

یافته ها: بررسی‌های اولیه بیانگر احتمال قابل ملاحظه وقوع یک همه گیری جهانی است. پیک اپیدمی در ایالات مختلف کشور چین، احتمالا در اوایل آوریل 2020 رخ داده و ادامه آن تا اواخر ماه آوریل خواهد بود. اقدامات محدود کننده جابجایی در چین برای محدود کردن بیماری موثر نبوده است. با توجه به احتمال قابل ملاحظه انتقال قبل از شروع علائم در این بیماری، با اپیدمی گسترده تری در مقایسه با موارد مشابه مثل سارس یا ابولا روبرو خواهیم بود.

نتیجه گیری: الگوی مشابه همه‌گیری ووهان، احتمالا با چند هفته تاخیر در ایران رخ خواهد داد. در کنار اقدامات جمعیتی مانند تعطیلی اجتماعات، مدارس و محیط های کار، آمادگی نظام بیمارستانی کشور برای پذیرش بیماران نیازمند ایزولاسیون و تامین تخت های مراقبت ویژه کافی توصیه می‌شود. با توجه به شفاف شدن بیشتر اطلاعات در آینده، لازم است توصیه ها بروز گردد.

گزارش کوتاه تحقیقی


وضعیت ابتلا و مرگ به علت COVID-19 تا 27 آبان 1399

علی اصغر کلاهی (##default.groups.name.author##)

سلامت اجتماعی, دوره 7, 9 May 2020, صفحه 24-25
https://doi.org/10.22037/ch.v7i0.31292

هدف: همه گیری جهانی سندرم حاد تنفسی COVID-19 در اوایل زمستان 1398 شروع و  به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. همه گیری در 216 کشور و قلمرو گسترش داشته و تاکنون موجب بیش از 54 میلیون ابتلا و حدود 1.317.000 مرگ شده است. در ایران نیز تا 27 آبان 1399 حدود 775 هزار ابتلا و 42 هزار فوت ثبت شده است.

روش و مواد: داده ها از وب سایت سازمان جهانی بهداشت و داده های وزارت بهداشت استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: تعداد 15 کشور با بیشترین تعداد موارد بیماری بررسی شد. متوسط ابتلا به بیماری در جهان 9/6 در هزار نفر جمعیت می باشد. ایران با ابتلای 1/9 در هزار نفر جمعیت رتبه چهاردهم از نظر موارد خام ثبت شده را در جهان دارد. میزان مرگ گزارش شده در جهان 4/2% می باشد، در بین این 15 کشور، مکزیک با 8/9% رتبه اول، ایران با 4/5% رتبه دوم،  آلمان با 6/1% رتبه سیزدهم و کمترین مرگ گزارش شده مربوط به هند 5/1% می باشد.

بحث: سه کشور ایالات متحده، اسپانیا و فرانسه به ترتیب بیشترین ابتلا را بر حسب جمعیت دارند. ولی رتبه مرگ به ترتیب 6، 4 و 6 می باشد. در مقابل مکزیک، ایران و پرو- ایتالیا به ترتیب دارای رتبه های 1، 2، و 3 می باشد. کمترین میزان مرگ به ترتیب در کشورهای هند، آلمان و روسیه دیده می شود.

نتیجه گیری: در مجموع بهترین عملکرد هم در موارد ابتلا و هم مرگ مربوط به هند می باشد. در مورد ایران هر چند آمار ابتلا به کوید- 19 در تقریباً به میانگین جهانی نزدیک است، ولی کشندگی گزارش شده بالاتر از سطح جهانی است. باید در نظر داشت که این نتیجه گیری بر اساس داده های منتشر شده می‌باشد و چنانچه داده های ابتلا و مرگ واقعی نباشد، این نتیجه گیری نیز مخدوش می شود.