1.
صفیری س, کلاهی عا. معرفی اهداف توسعه پایدار. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 31 جولای 2023 [ارجاع شده 13 آوریل 2024];10(3):1-31. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31716