1.
محبی م, نویدی مقدم م. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران . سلامت اجتماعی [اینترنت]. 31 جولای 2023 [ارجاع شده 16 آوریل 2024];10(3):51-62. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31709